Getxo impulsa la seva estratègia antirumors

L’Ajuntament de Getxo impulsarà durant el 2013 el programa pilot de comunicació i sensibilització basat en l’experiència de l’estratègia antirumors de Barcelona.

Crear dubtes, rebatre i contrarestar amb eines comunicatives adequades és l’objectiu de l’estratègia antirumors que l’Ajuntament de Getxo ha posat en marxa i que va presentar amb la col•laboració de Xabier Aierdi i Jose Antonio Oleaga del laboratori d’investigació sobre immigració BEGIRUNE (UPV-EHU), presentat a Algorta davant unes 40 persones. El programa, que es desenvolupa en el marc del programa contra el racisme i la xenofòbia de la Fundació Open Society, és una mostra d’accions conjuntes a la Red de Ciudades Interculturales (RECI). “L’objectiu és crear una xarxa d’agents antirumors per contrarestar els estereotips negatius, els tòpics i els rumors falsos que circulen sobre la immigració i la diversitat cultural, perquè aquests no fan més que dificultar la interacció i convivència i poden derivar en actituds discriminatòries i xenòfobes”, va explicar la regidora d’iImmigració, Elena Coira, davant els i les representants d’associacions i persones a títol individual que es van apropar a conèixer la iniciativa.

L’Ajuntament ha obert un període d’inscripció perquè totes les entitats i persones a títol individual que vulguin participar de la primera fase del projecte pilot s’inscriguin i vagin a les primeres reunions, on es facilitaran eines comunicatives per provocar dubtes i contrarestar rumors amb arguments i dades. “El que pretenem és que persones que tinguin credibilitat social a Getxo, als que anomenem prescriptors d’opinió, generin confiança al barri, escola o en l’àmbit en el que actuïn, i es transformin en canalitzadors d’una informació més ajustada del fet migratori, i que alhora aconsegueixin captar altra gent (multiplicadors), i aquests a altres, per aconseguir un brusquina que cali en cascada, que s’estengui en la societat, que vagi d’una primera estructura de confiança fins a un segon i tercer nivell”, va explicar el professor de la UPV-EHU, Xabier Aierdi. Per la seva banda J.A. Oleaga va explicar que “el problema és que els estereotips recolzen actituds excloents que normalment cerquen un benefici singular, a favor de qui el sosté, però que no tenen com a objectiu el bé comú o de la comunitat”.

Les persones interessades en participar de la primera fase d’aqeust projecte pilot poden posar-se en contacte amb la Unitat d’Immigració de l’Ajuntament de Getxo, al número de telèfon 94 466 01 51 o escriure a inmigracion@getxo.net.