Identificant rumors

Les ciutats del projecte es troben de ple en el procés d’identificar els principals rumors sobre la immigració i la diversitat cultural.

Les ciutats de Sabadell, Getxo i Fuenlabrada juntament amb l’illa de Tenerife es troben de ple en el procés d’identificar els principals rumors que circulen entre la seva població relacionats amb la immigració i la diversitat cultural. Estan seguint una metodologia comuna que consisteix en fer entrevistes en profunditat i un qüestionari en línia a diversos actors socials i tècnics municipals de diversos departaments. Gràcies a aquest procediment podem comparar els rumors identificats a cada ciutat i també comparar-ho amb els que s’identificaren a Barcelona en el seu moment i en altres projectes posteriors com “frena el rumor”, impulsat pel govern del País Basc. A mesura que les ciutats vagin aportant els resultats d’aquest procediment d’identificació de rumors, començarà la fase de recopilar dades i arguments rigorosos que contrarestin els rumors falsos o que són producte de la generalització i tergiversació de la realitat. Quan disposem del resultat de la fase d’identificació dels rumors, el publicarem a la pàgina web i penjarem l’informe a l’apartat de “recursos”.