La Fundació ACSAR de Barcelona va presentar el projecte “Estratègia antirumors per prevenir el racisme” basat en l’estratègia antirumors de Barcelona al Fons Contra la Xenofòbia de l’”Open Society Foundations”. La OSF va aprovar el projecte per exportar aquesta bona pràctica a les ciutats de Sabadell, Getxo, Fuenlabrada i l’illa de Tenerife. L’Ajuntament de Barcelona també participa en es projecte aportant la seva experiència. Aquestes ciutats formen part de la Red de Ciudades Interculturales (RECI) vinculada a la xarxa europea “Intercultural cities”, un programa impulsat pel Consell d’Europa en col•laboració amb la Comissió Europea. El Consell d’Europa col•labora en aquest projecte de la mateixa manera que l’Obra Social “la Caixa”, una institució molt implicada en els temes d’interculturalitat i que aporta un gran recolzament a la RECI. Finalment, el GRITIM de l’UPF participa en el projecte com a responsable de l’avaluació externa d’aquest.

L’equip responsable del projecte està format per Dani de Torres com a director i Gemma Pinyol com a coordinadora tècnica.

Fundació ACSAR

La Fundació ACSAR es va fundar el març del 2005 arrel de les experiències pioneres de l’Associació ACSAR, que durant els anys setanta va iniciar la lluita per dignificar la figura de l’asil i refugi a Catalunya i Espanya. La fundació té la voluntat de contribuir, propiciar, potenciar i difondre un discurs sociopolític relatiu a les transformacions socials que caracteritzen la societat diversa i canviant en la que vivim.

Els objectius de la Fundació són realitzar estudis i fomentar debats que facilitin el coneixement dels diferents col•lectius, així com el respecte mutu; sensibilitzar la societat a través dels mitjans de comunicació; prestigiar i divulgar el concepte d’asil i recolzar iniciatives col•lectives locals destinades a fomentar la cohesió social i el diàleg intercultural.

Complir amb aquests objectius permet a la Fundació elaborar i difondre en discurs sociopolític que miri cap al futur i que repercuteixi en una societat diversa i canviant en la que tots hem de sentir-nos còmodes.

L’equip del projecte

En Dani de Torres és el director del projecte i és expert en polítiques interculturals i consultor d’institucions com el Consell d’Europa i l’Organización de Estados Iberoamericanos. Des del 2013 és director de la RECI –Red de Ciudades Interculturales vinculada a la xarxa europea de ciutats interculturals impulsada pel Consell d’Europa. En Dani també és cofundador d’Imacity, una consultora especialitzada en el desenvolupament global de ciutats. Prèviament, va ser assessor del Gabinet de l’Alcalde de Barcelona i entre el 2007 i el 2011 va ser Comissionat per a la Immigració i el Diàleg Intercultural de Barcelona on va impulsar el Pla Barcelona Interculturalitat i va promoure iniciatives innovadores com l’estratègia Barcelona antirumors.

La Gemma Pinyol és la coordinadora del projecte i és consultora en temes de migració, amb una gran experiència en la gestió de projectes sobre migracions internacionals i mobilitat. És investigadora associada al GRITIM-UPF i autora de vàries publicacions sobre temes migratoris. Va ser Directora de Gabinet de la Secretaria d’Estat d’Immigració i Emigració del govern espanyol, i responsable del programa Migracions de CIDOB-Barcelona Centre for International Affairs. Ha participat en varis projectes europeus i ha sigut experta designada del Comité de les Regions en diferents opinions de la Comissió de Ciutadania , Governament i Afers Institucionals i Exteriors. És directora de projectes d’Instrategies.

www.fundacioacsar.org

Open Society Foundations

L’Open Society és una xarxa de Fundacions establertes pel filantrop estatunidenc d’origen hongarès George Soros. La seva feina es dirigeix a la construcció de societats actives i tolerants, amb governs que es facin responsables de les seves decisions i que estiguin oberts a la participació de tots els seus ciutadans. Recolza iniciatives que promoguin la justícia, l’educació, la salut pública i l’existència de mitjans independents. Està dirigida a recolzar quatre àrees primordials: responsabilitat i transparència, debat sobre polítiques i diàleg, drets humans i seguretat ciutadana.

L’Open Society ajuda a donar forma a les polítiques públiques que assegurin una major equitat en els sistemes polítics, jurídics i econòmics i a salvaguardar els drets fonamentals. Posa en pràctica iniciatives per promoure la justícia, l’educació, la salut pública i els mitjans de comunicació independents. Construeix aliances a través de fronteres i continents en temes com la corrupció i la llibertat d’informació i treballa en totes les parts del món. L’Open Society dóna prioritat a la protecció i la millora de les vides de les persones en les comunitats marginades.

L’Open Society treballa per avançar en els drets humans i en la justícia en tot el món mitjançant la promoció de la igualtat de les minories i les dones, el recolzament a tribunals de guerra internacionals, i ajuda a instituir reformes legals nacionals per garantir la llibertat d’informació, la promoció d’alternatives de sentència, i per protegir els drets dels acusats. En matèria de lluita contra el racisme i la discriminació, l’Open Society treballa per combatre la marginació de les minories racials i ètniques a Europa, centrant-se en temes com la immigració, la segregació escolar, la violència contra els romanins, i les polítiques que prohibeixen als musulmans portar el hijab o la construcció de mesquites.

www.opensocietyfoundations.org

Consell d’Europa

El Consell d’Europa és una organització internacional d’àmbit regional destinada a promoure, mitjançant la cooperació dels estats d’europa, la configuració d’un espai polític i jurídic comú en el continent, sustentat sobre els valors de la democràcia, els drets humans i l’Estat de Dret. Constituït pel Tractat de Londres el 5 de maig del 1949, el Consell d’Europa és la més antiga de les organitzacions que persegueixen els ideals de la integració europea, i és també l’única que integra tots els Estat europeus, amb poques excepcions. Avui dia, el Consell d’Europa consta de 47 països membre.

Entre les seves prioritats, destaca la reforma del funcionament del Conveni europeu de Drets Humans per millorar la seva rapidesa i eficàcia; la protecció de les minories nacionals i la lluita contra la intolerància.

La Direcció General de la Democràcia té com a deure recolzar la feina del Consell d’Europa d’acció per promoure la governabilitat democràtica i per posar en pràctica el seu programa d’activitats d’enfortiment de les societats democràtiques sostenibles i les seves respostes democràtiques a situacions de crisi; i també té aquest deure per afavorir la promoció de la cohesió social i les defenses socials contra la discriminació, la diversitat cultural, el diàleg intercultural, la ciutadania democràtica i la participació de tots, fins i tot dels nens, les minories i els joves.

En aquest marc, es desenvolupa el programa Intercultural Cities, que va néixer el 2008 arrel d’una iniciativa com la Comissió Europea, i que treballa per enfortir les comunitats de tota Europa on la diversitat creix cada dia i on la manera de gestionar la diversitat es converteix en un repte clau pel futur. L’objectiu d’Intercultural Cities és promoure i enfortir ciutats pròsperes que seran interculturals: seran capaces de gestionar i d’explorar el potencial de la diversitat cultural per estimular la creativitat i la innovació, i de generar prosperitat econòmica i una millor qualitat de vida.

http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/culture/Cities/Default_en.asp

Obra Social ‘la Caixa’

La Fundació “la Caixa” és una organització sense ànim de lucre creada el 1904 per la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, que es dedica a gestionar els recursos de l’Obra Social “la Caixa”. És una de les majors fundacions privades d’Espanya i d’Europa, i es va crear amb l’objectiu de contribuir al benestar de les persones i de donar resposta a les necessitats de la societat en la que desenvolupa l’activitat financera.

El 2012, l’Obra Social “la Caixa” va impulsar en total de 42.056 iniciatives en les que van participar més de 8 milions de persones. L’any 2013, el 66,8% del pressupost es destinarà al desenvolupament de programes socials i assistencials, els 13,4% a programes de Ciència, Investigació i Medi Ambient, el 12,9% a Cultura i el 6,9% a l’educació i la formació.

Els seus àmbits d’actuació principals són: l’ajuda a la integració laboral de les persones en risc d’exclusió social, les beques d’ajuda a l’estudi, la divulgació cultural i científica, la cohesió social, el medi ambient, la salut, l’atenció a malalts avançats, la integració de nens amb problemes educatius o de recursos, o l’envelliment actiu, entre d’altres.

El programa Interculturalitat i la cohesió de l’Obra Social “la Caixa” treballen per enfortir les relacions interculturals i per gestionar els reptes de la diversitat. Per a això, desenvolupen iniciatives diverses que cerquen implicar la ciutadania com a clau per a una bona convivència, especialment en l’àmbit municipal.

obrasocial.lacaixa.es

GRITIM-UPF

El Grup de Recerca Interdisciplinari en Immigració (GRITIM) és un grup multidepartamental de la Universitat Pompeu Fabra, format per investigadors de diverses disciplines que s'interessen especialment pels aspectes d'innovació en la investigació i la gestió dels processos de canvi que es deriven de la mobilitat humana i de la immigració. Els seus objectius bàsics són fomentar la investigació teòrica i aplicada relacionada amb les agendes polítiques i socials.

La mobilitat humana és ja un factor clau del procés de globalització. L'arribada i permanència de persones immigrades en les societats europees és una realitat dinàmica que planteja temes relacionats amb la governabilitat de processos de canvis socials i polítics, i la gestió de la diversitat i la cohesió social. El GRITIM busca explorar les diferents dinàmiques d'aquest procés històric i global, que requereix ser abordat des de la interdisciplinarietat, amb instruments conceptuals, polítics, jurídics, socials i econòmics adequats. Un dels seus principals objectius es contribuir també a la definició d'un enfocament europeu en l'estudi i la gestió de la immigració.

Les prioritats bàsiques del GRITIM són:

  1. Multidisciplinarietat: Promoció de la investigació en les ciències socials des d'una perspectiva multidisciplinària (política, sociologia, relacions internacionals, literatura, dret, economia, discursos), fomentant un pluralisme metodològic.
  2. Innovació: Especial interès per la investigació d'aspectes innovadors del debat acadèmic actual, i per vincular l'agenda de recerca amb l'agenda política i social d'Europa.
  3. Transferència de coneixements: Promoció en la formació professional i investigadora de tercer cicle. Promoció i intercanvi de coneixement entre l'acadèmia, la societat i la política. Recepció d'investigadors de prestigi i joves investigadors amb projecció internacional i doctorands amb referències de qualitat.

http://www.upf.edu/gritim

Ciutats i territoris implicats en el projecte

  • Ajuntament de Barcelona
  • Ajuntament de Sabadell
  • Ajuntament de Getxo
  • Ajuntament de Fuenlabrada
  • Cabildo de Tenerife