Una cançó antirumors

“Se me suben los colores de escuchar tantos rumores” és el títol d’una cançó que va composar en una nit d’insomni el director del projecte antirumors Dani Torres.

Encara que en un principi no cercava altre objectiu que divertir-se, un dia va descobrir una aplicació que et permet composar música sense tenir-ne ni idea, i se’n va donar que podria tenir utilitat per difondre i comunicar d’una altra manera els missatges del projecte. És indubtable que la música és un dels millors mitjans per comunicar i que, a més, permet arribar a públics molt diversos, com és el cas dels joves. El que es persegueix amb aquesta cançó no és altra cosa que estimular l’ús de la música per part dels actors del projecte per arribar a implicar més gent. Existeixen moltes experiències de l’ús de la música com a eina per treballar el tema dels prejudicis i els estereotips. Sense anar més lluny, en el catàleg d’activitats de l’estratègia antirumors de Barcelona, una de les activitats que té més èxit és un taller de hip hop per a joves. Lo possibilitat que grups de música “de veritat” s’impliquin a partir de la composició de cançons sobre aquesta temàtica, fent versions de la cançó amb estils musicals diversos, o el fet de fomentar l’organització de tallers i concursos musicals, creiem que és una oportunitat que el projecte no ha de desaprofitar. La creativitat és una peça clau en l’èxit d’un projecte com aquest i, encara que a l’autor d’aquesta cançó “li pugen els colors” fent pública aquesta humil diversió, espera que serveixi per ajudar a difondre el projecte i, sobretot, per estimular l’ús de la música en la consecució dels objectius del projecte antirumors.