Presentació del projecte Teixint la convivència: xarxa antirumors de Sabadell

Sabadell impulsa el projecte Teixint la convivència: Xarxa Antirumors de Sabadell amb l’objectiu de combatre els rumors, els tòpics i estereotips negatius que circulen vers diferents col•lectius a la ciutat, un dels objectius previstos al Pla Director 2011-2015 de la Regidoria de Drets Civils i Ciutadania.

El projecte que ara s’està desenvolupant és fruit de una diagnosi prèvia que es va realitzar durant els mesos d’abril a maig d’aquest any on es van detectar (mitjançant entrevistes a representants d’associacions i a informants clau i enquestes a professionals de diferents institucions) rumors en relació a temes com l’ús o abús de les prestacions socials, sanitàries, l’exempció d’impostos a algun col•lectiu concret... i altres falses afirmacions a les quals es pot fer front amb informació veraç i objectiva. És per això que l’Ajuntament, des de la Regidoria de Drets Civils i Ciutadania, elabora un contraargumentari en base a dades d’informes i estudis que contradiuen aquestes afirmacions i en base a informació proporcionada pels diferents serveis de la ciutat.

Els rumors, els prejudicis i els estereotips impliquen la part més emocional de l’individu i és difícil fer-hi front només des de l’academicisme, des de les estadístiques i des de les dades objectives. Per aquest motiu, l’estratègia antirumors es fonamenta en una xarxa de ciutadans i ciutadanes als quals se’ls forma com a agents antirumors i són els qui poden contrarestar-los des de la proximitat: el forner, el bar, el camp de futbol o l’escola.

En aquest moment inicial la primera xarxa d’agents antirumors ha estat constituïda per membres de l’actual Comissió de la Convivència de Sabadell on col•laboren diverses entitats ciutadanes, partits polítics, associacions ( d’immigrants, veïnals....) i diferents serveis de l’administració local ( policia, oficina de drets civils...).

Les accions elaborades durant la campanya són:

a) Programa setmanal a Ràdio Sabadell que anirà abordant cadascun dels rumors més estesos en relació a la població estrangera, essent els protagonistes els membres de la comissió de la convivència que ja són agents antirumors.

b) Elaboració de material audiovisual que serveixi com a recurs per combatre els rumors; la creació de un web antirumors (que ja és actiu www.sabadell.cat/antirumors) i l’ús de les xarxes socials per fer difusió del projecte.

c) Impuls de programes que fomentin els vincles personals i posin en qüestió les percepcions errònies. És el cas dels tallers d’“imatges i relats” en els que, mitjançant la fotografia, s’evidencien les diferències i la diversitat d’identitats i es qüestionen els diferents prejudicis i estereotips; i, el “Rap de la convivència”, que permet als joves reflexionar vers els comportaments intolerants i violents que es produeixen en les interaccions socials i que poden donar lloc actituds discriminatòries, racistes, homòfobes i xenòfobes.

Posteriorment i a mig termini el projecte pretén consolidar una estratègia de comunicació i sensibilització contra els estereotips negatius, tòpics i falsos rumors i ampliar la xarxa antirumors implicant a diversos sectors de les entitats i col•lectius diversos a fi de difondre el missatge a tota la ciutadania.